Warsztaty dla rodziców

Prowadzenie:

Gosia Musiał

Temat warsztatów:

I JAK TU SIĘ DOGADAĆ?

Kontakt z drugim człowiekiem nierzadko obfituje w emocje, które utrudniają wzajemne zrozumienie.

Kiedy próbujemy porozumieć się z dzieckiem w sprawie domowych obowiązków; wytłumaczyć partnerowi/partnerce, jak chcielibyśmy postępować wobec dzieci; wyjaśnić dziadkom swoje stanowisko względem zasypywania wnuków słodyczami.Słowem – wszędzie tam, gdy pomysły obu stron ścierają się i zaczynają ze sobą rywalizować.
Jak się porozumieć i usłyszeć, gdy tak bardzo chcemy być usłyszeni i zrozumiani?
Jak słuchać drugiej strony tak, by usłyszeć dokładnie to, co ona chce przekazać, ni mniej, ni więcej?Warsztaty są okazją, aby:

  • poznać kolejne kroki empatycznej komunikacji,
  • zastanowić się, co tak naprawdę chcemy przekazać drugiej stronie,
  • przećwiczyć dialog, który pomaga precyzyjnie wyrazić siebie samego i uważnie słuchać drugiej osoby,
  • spojrzeć inaczej na konfliktowe sytuacje i odkryć w nich potencjał do pogłębienia relacji.